Bioscan SRT

Bioresonantie: is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft.

meer info vind je ook op Advanced Balance Systems

Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn.
Volgens de beoefenaars van bioresonantie kan deze verstoring met bioresonantie-apparaten worden vastgesteld.

Om tot een goed adviesplan op maat te komen, bied ik u ook de mogelijkheid tot het meten van uw energiebanen d.m.v. Bioresonantie (Bioscan SRT)

De Bioscan SRT is de nieuwste technologie van deze eeuw, op het gebied van Bio-energetica. Dit gezondheidssysteem wordt gebruikt ter identificatie van stoffen die het lichaam stress geven (stressoren)

Dit onderzoek geeft een volledig rapport met bevindingen, die aangeven welke zaken (stressoren) invloed hebben op Uw gezondheid.

Ze worden in volgorde van ernst aangegeven en geidentificeerd als acute of chronische problemen. Na het meten van de 100 punten worden punt voor punt de diepere oorzaken van deze stressoren opgespoord en behandeld.

Bioscan SRT behandelt geen ziekten of verstoringen, maar pakt onevenwichtigheden en gevoeligheden in het lichaam aan. Door die weg te nemen, kunnen de symptomen verdwijnen.

Samengevat:

  • Bio-energetisch testen omvat veel aspecten van de menselijke gezondheid.
  • Het lichaam geeft aan waar de onbalans zich bevindt en met welke prioriteit dit gecorrigeerd dient te worden.
  • Geeft uitstekende inzichten en resultaten
  • Volledige test van het lichaam in een paar minuten door te meten hoe de  weerstand van een weefsel of orgaan verandert in vergelijking met de normale resonantie-weerstand van het betrokken weefsel of orgaan.
  • Bioresonantie is een geneesmethode die toegepast wordt bij uiteenlopende klachten zoals hooikoorts, eczeem, onbegrepen pijnen, astma, klachten na vaccinatie en bij het ontgiften van het lichaam.
  • Klachten kunnen afnemen en de gezondheid wordt verbeterd.

logo_icon